Αναζήτηση

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017

ΕΤΣΙ θα ρυθμίσετε τις οφειλές με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό — Ποιοι ωφελούνται...

ΕΤΣΙ θα ρυθμίσετε τις οφειλές με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό — Ποιοι ωφελούνται...
ΕΤΣΙ θα ρυθμίσετε τις οφειλές με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό — Ποιοι ωφελούνται...
Σε μια εβδομάδα θα πάρει το δρόμο για ψήφιση στη Βουλή ο εξωδικαστικός συμβιβασμός που... για πρώτη φορά θα δώσει την ευκαιρία για ρυθμίσεις και απομειώσεις οφειλών σε επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν τη συναίνεση του 60% των πιστωτών τους.

Το σχέδιο νόμου για τον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων», από χθες βρίσκεται σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, ώστε να συγκεντρωθούν σχόλι και παρατηρήσεις και τελικά να νομοθετηθεί η διαδικασία με την οποία μια επιχείρηση μπορεί να ρυθμίσει όλα τα χρέη της προς όλους τους πιστωτές της, δηλαδή τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές.
Προσφορές έως 90% στα πιο Hot σημεία της πόλης!(εστιατόρια,ξενοδοχεία,ινστιτούτα αισθητικής,κομμωτήρια κ.π.α)
Η διαβούλευση είναι μικρής χρονικής διάρκειας, θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Μαρτίου και αφού συγκεντρωθούν τα σχόλια των φορέων το συντομότερο δυνατόν θα προωθηθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή προς ψήφιση, αποφεύγοντας τις καθυστερήσεις που ενδεχομένως θα απέβαιναν εις βάρος των οφειλετών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες.
Διαφήμιση


Με το νόμο αυτό θα μπορούν να γίνονται ρυθμίσεις και απομειώσεις οφειλών προς το δημόσιο, δηλαδή εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία, προς όφελος τόσο των επιχειρήσεων οι οποίες θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους όσο και του δημοσίου το οποίο θα συνεχίσει να εισπράττει οφειλές από τις βιώσιμες επιχειρήσεις που δεν θα οδηγηθούν σε πτώχευση.

Ποιους αφορά

Στο νόμο αυτό μπορούν να υπαχθούν όλες οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον το συνολικό προς ρύθμιση χρέος τους υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Ωστόσο, δεν εντάσσονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αφού έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου Κατσέλη.

Στο νόμο μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ανωτέρω, εφόσον πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών, κατά την 31/12/2016

- έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016

- έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις εφορίες

- έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης

- έχουν εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν

- έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ. προμηθευτές κλπ.)
Ο ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑ
Μπορούν να υποβάλουν κοινή αίτηση περισσότεροι του ενός οφειλέτες, εφόσον είναι συνοφειλέτες ή νομικά πρόσωπα που έχουν σχέση μητρικής - θυγατρικής ή συντάσσουν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Δεν αφορά όσους:

Στις διατάξεις το σχεδίου νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό δεν μπορούν να υπαχθούν οφειλές που γεννήθηκαν μετά την 31/12/2016.

Επίσης δεν μπορεί να υπαχθεί μια επιχείρηση αν το 85% των συνολικών οφειλών της ανήκει σε έναν πιστωτή.

Δεν θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον εξωδικαστικό νόμο επίσης οι:

- τράπεζες

- χρηματοδοτικά ιδρύματα (π.χ. επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν αγορά αυτοκινήτου)

- πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών (π.χ. χρηματιστηριακές εταιρείες)

- ασφαλιστικές εταιρείες

- οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (π.χ. hegde funds)

- νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση εξυγίανσης ή πτώχευσης ή βρίσκονται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης ή έχουν ήδη διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα

- επιχειρήσεις των οποίων οι εκπρόσωποι (π.χ. πρόεδροι / διευθύνοντες σύμβουλοι / διαχειριστές και κάθε άλλο πρόσωπο εντεταλμένο για τη διαχείριση εταιρειών) έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή υπεξαίρεση ή απάτη κατά του δημοσίου / φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή εκβίαση ή πλαστογραφία ή δωροδοκία ή δωροληψία ή λαθρεμπορία ή χρεοκοπία ή καταδολίευση δανειστών.

Η διαδικασία

Η διαδικασία του νόμου θα υλοποιείται στην πράξη από ειδικό πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα διενεργεί ηλεκτρονικά όλη τη διαδικασία, βήμα - βήμα. Θα αξιοποιούνται και οι διαμεσολαβητές, με σκοπό να υποβοηθούν τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης, ενεργοποιώντας ένα θεσμό που ήταν ανενεργός μέχρι σήμερα από τη σύσταση του.

Εντός δύο εργασίμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης του οφειλέτη ή των πιστωτών για την υπαγωγή μιας επιχείρησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) θα διορίζει συντονιστή της διαδικασίας από το μητρώο που θα συστήσει και στο οποίο θα εγγράφονται κατά προτεραιότητα διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές του ν.3898/2010 (Α' 211).
Αγοράστε Online στις χαμηλότερες τιμές ανδρικά, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Δωρεάν Μεταφορικά - Δωρεάν Αντικαταβολή!
Ειδικός εμπειρογνώμωνας θα αναλαμβάνει να εκπονήσει αξιολόγηση της βιωσιμότητας και του σχεδίου αναδιάρθρωσης των οφειλών των υπερχρεωμένων μεγάλων επιχειρήσεων για ν υπαχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Ειδικά στις μεγάλες επιχειρήσεις ( με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 2,5 εκατ. ευρώ) το σχέδιο αναδιάρθρωσης των χρεών δεν θα το διαμορφώνουν ο οφειλέτης ή οι πιστωτές, αλλά ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας που θα «προσλαμβάνεται» γι’ αυτόν τον λόγο. Η επιλογή και ο διορισμός του εμπειρογνώμονα θα γίνεται με κοινή απόφαση του οφειλέτη και της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών, ενώ η αμοιβή του συμφωνείται ελεύθερα και βαρύνει τον οφειλέτη.

Κομβικό ρόλο στην όλη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού, έχει ο «συντονιστής», ο οποίος αποτελεί το σημείο αναφοράς του οφειλέτη και των πιστωτών. Αυτός συγκαλεί τις συναντήσεις, επικοινωνεί με τους εμπλεκόμενους και επιτηρεί την τήρηση του νόμου.

Ο εμπειρογνώμονας θα υποβάλει στο συντονιστή την έκθεση αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη και, εφόσον του έχει ανατεθεί (σ.σ. στην περίπτωση του προαιρετικού διορισμού που αφορά τις μικρές επιχειρήσεις) σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών εντός 30 εργασίμων ημερών από τον διορισμό του και την παραλαβή όλων των απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων. Ωστόσο, για τις μικρές επιχειρήσεις, ο διορισμός εμπειρογνώμονα είναι προαιρετικός και «προσλαμβάνεται» μετά από σχετικό αίτημα των πιστωτών που είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του ενός πέμπτου (1/5) του συνόλου των απαιτήσεων που συμμετέχουν στη διαδικασία (προαιρετικός διορισμός εμπειρογνώμονα).

Μετά, ο συντονιστής θα κοινοποιεί την έκθεση και το σχέδιο στον οφειλέτη και τους συμμετέχοντες πιστωτές, και ορίζει προθεσμία δύο μηνών από την τελευταία κοινοποίηση για τη λήψη απόφασης επί της πρότασης του οφειλέτη για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών του ή επί του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών του εμπειρογνώμονα ή για την αποστολή αντιπροτάσεων από τους πιστωτές. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών που έχει εκπονηθεί από εμπειρογνώμονα πρέπει να εγκριθεί από τον οφειλέτη πριν τεθεί σε ψηφοφορία για έγκριση από τους συμμετέχοντες πιστωτές.
Διαφήμιση


Όπως προβλέπεται θα αξιολογείται η πραγματική ικανότητα αποπληρωμής της επιχείρησης και διαμορφώνεται ένα πλάνο αποπληρωμής όλων των χρεών βάσει αυτής (και όχι αντιστρόφως όπως γινόταν μέχρι σήμερα στην πράξη).

Η διαδικασία θα είναι εμπιστευτική, με ειδικά μέτρα για να διασφαλίζουν την προστασία του απορρήτου της επιχείρησης, καθώς και όλων των εμπλεκομένων μερών.

Στόχος είναι η συναίνεση της πλειοψηφίας (60%) των πιστωτών ώστε να μπορεί να επιτευχθεί μια βιώσιμη λύση, η οποία θα επιβάλεται στη μειοψηφία.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας Δ. Παπαδημητρίου «με τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία επιδιώκεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που θα διευκολύνει την επίτευξη ρύθμισης των συνολικών οφειλών των βιώσιμων επιχειρήσεων, τόσο προς τον ιδιωτικό τομέα όσο και προς το Δημόσιο.

Στόχος είναι, μέσω της ορθολογικής διευθέτησης ή ακόμη και απομείωσης των χρεών τους, η συνέχιση της λειτουργίας τους, διασφαλίζοντας παράλληλα χιλιάδες θέσεις εργασίας και εξυγιαίνοντας ταυτόχρονα το τραπεζικό σύστημα, ώστε να στηριχθεί συνολικά η οικονομία».

tro-ma-ktiko.blogspot.gr

Νίκησε την ΚΡΙΣΗ.....Γίνε Αεροσυνοδός , μόνο σε 2 μήνες και διεκδίκησε μία θέση εργασίας σε ΟΛΕΣ τις Αεροπορικές Εταιρίες του Κόσμου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου