Αναζήτηση

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΙΔΗΣΕΙΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΙΔΗΣΕΙΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα γίνει η πληρωμή για τη δεύτερη δόση


Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα γίνει η πληρωμή για τη δεύτερη δόση

Έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023 θα λάβουν το επίδομα θέρμανσης όσοι έχουν αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης έως τις 31 Ιανουαρίου 2023 υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα καταχωρηθούν και τα απαιτούμενα στοιχεία έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2023.


Η τελευταία πληρωμή για το επίδομα θέρμανσης θα γίνει έως τις 28 Απριλίου 2023. Αυτό θα αφορά το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως τις 31 Μαρτίου 2023 υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και τις 15 Απριλίου 2023.

Ειδικά για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται έως την 31η Μαΐου 2023 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 1.10.2022 έως 31.03.2023 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 16η Μαΐου 2023 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως την 15η Ιουνίου 2023.

Ειδικά για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης θα καταχωρούνται έως την 15η Ιουλίου 2023 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 1.10.2022 έως 31.03.2023 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 30ή Ιουνίου 2023 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως την 10η Αυγούστου 2023.


Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης,  έχει λήξει από  την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου και στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ www.aade.gr/mythermansi υπεβλήθηκαν πάνω από 1,1 εκατ. αιτήσεις για τη χορήγηση του επιδόματος.

Να σημειωθεί ότι η πρώτη πληρωμή έγινε  στις 21η Δεκεμβρίου.

Loading...
Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020

Έρχονται προσωπικός αριθμός & νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει για δηλώσεις γέννησης, θανάτου

 

Έρχονται προσωπικός αριθμός & νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει για δηλώσεις γέννησης, θανάτουΣύμφωνα με την Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, καθιερώνεται ο προσωπικός αριθμός, ο οποίος θα αντικαταστήσει το ΑΦΜ. 


Παράλληλα προχωρά:


-Η ολοκλήρωση της δράσης για την ψηφιοποίηση και απλούστευση της δήλωσης γέννησης


-Οι νέες ταυτότητες


-Το Know Your Customer (KYC)


-Το  Once-Only (Μόνον άπαξ) για τη δήλωση θανάτου


Συγκεκριμένα:

Καθιερώνεται ο προσωπικός αριθμός (ΠΑ) ως αριθμός υποχρεωτικής επαλήθευσης της ταυτότητας των φυσικών προσώπων στις συναλλαγές τους με τους φορείς του δημόσιου τομέα. Ο ΠΑ αποτελείται από δώδεκα (12) αλφαριθμητικά στοιχεία, εκ των οποίων τουλάχιστον τα εννέα (9) είναι αριθμητικά, και χορηγείται υποχρεωτικά σε κάθε φυσικό πρόσωπο που δικαιούται Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Ο ΠΑ δεν μεταβάλλεται, και απενεργοποιείται με τον θάνατο ή την κήρυξη σε αφάνεια του φυσικού προσώπου. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) είναι αποκλειστικά αρμόδια για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων μεταξύ των μητρώων του Δημόσιου τομέα για την αντιστοίχιση των Π.Α. με τους αναγνωριστικούς αριθμούς των μητρώων (ειδικούς τομεακούς αριθμούς) των φορέων του δημόσιου τομέα, ιδίως Α.Φ.Μ. και την επαλήθευση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων και την επίτευξη διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων των αρμόδιων φορέων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, υπό τους όρους προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 84 του ν. 4727/ 2020(Α’ 184)τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (EE L 119) και τον ν. 4624/ 2019 (Α’137). Η ΓΓΠΣΔΔ για τους σκοπούς της ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων είναι ο υπεύθυνος φορέας επεξεργασίας και τηρεί το Μητρώο Προσωπικού Αριθμού.


Επίδομα λοχείας, ΑΦΜ, όνομα, θρήσκευμα και αναγνώριση στο νεογνό

Άλλη μια σημαντική παρέμβαση που υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελεί η ψηφιοποίηση και απλούστευση της δήλωσης γέννησης, κατά την οποία η διαδικασία ολοκληρώνεται στο μαιευτήριο, χωρίς να απαιτούνται ενέργειες από την πλευρά των γονέων, οι οποίοι στο τέλος ενημερώνονται αυτόματα αναφορικά με την εξέλιξή της, την απόδοση ΑΜΚΑ, την εγγραφή στον ασφαλιστικό φορέα φορέα καθώς και την έκβαση της αίτησης για το επίδομα γέννησης. Η ολοκλήρωση της δράσης για την ψηφιοποίηση και απλούστευση της δήλωσης γέννησης προβλέπεται με την ενσωμάτωση των διαδικασιών για την απόδοση του επιδόματος λοχείας, την απόδοση ΑΦΜ στο νεογνό καθώς και την δυνατότητα καταχώρισης κυρίου ονόματος, θρησκεύματος και εκούσιας ή δικαστικής αναγνώρισης μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης (gov.gr).


Σύστημα αυθεντικοποίησης

Με στόχο την παροχή προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών με ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας σε πολίτες και επιχειρήσεις, υλοποιείται και θα εφαρμοστεί το σύστημα αυθεντικοποίησης, το οποίο θα αναπτυχθεί σε εθνικό επίπεδο, υιοθετώντας τους σχετικούς διεθνείς κανονισμούς και πρότυπα. Το σύστημα αυτό θα καλύπτει την ψηφιακή ταυτοποίηση, αυθεντικοποίηση, εξουσιοδότηση, συγκατάθεση (consent), δημιουργία κύκλου εμπιστοσύνης, ψηφιακές ταυτότητες και διαλειτουργικότητα. Η αυθεντικοποίηση των φυσικών προσώπων και των στελεχών της Δημόσιας Διοίκηση μέσω του εθνικού συστήματος ψηφιακής αυθεντικοποίησης, αποτελεί βάση για τη δημιουργία και διάδοση ψηφιακών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, θα διασφαλίζεται:


Ενιαίος τρόπος αυθεντικοποίησης στο σύνολο των χρηστών, των παρόχων ταυτοποίησης (ΓΓΠΣΔΔ, Τράπεζες, Πάροχοι Κινητής Τηλεφωνίας κ.ά.).

Η τεχνολογική ουδετερότητα αξιοποιώντας υφιστάμενες υποδομές και λύσεις αυθεντικοποίησης που έχουν αναπτυχθεί από τους φορείς του δημόσιου/ιδιωτικού τομέα.

Η υποστήριξη διαφορετικών επιπέδων ποιότητας αυθεντικοποίησης ανάλογα με τις ανάγκες των φορέων και των πολιτών.

Η διασφάλιση της προστασίας της ιδιωτικότητας και η εφαρμογή των αρχών για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ασφαλής μεταφορά μηνυμάτων που περιέχουν χαρακτηριστικά ταυτοποίησης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών δημιουργώντας ένα δίκτυο εμπιστοσύνης (circle of trust) σε εθνικό επίπεδο.

Η παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών όπως αυτή προβλέπεται από τον κανονισμό Ε.Ε. 910/2014 (eIDAS) και τον κανονισμό Ε.Ε. 2018/1724 (Single Digital Gateway).

Η μελέτη και αξιοποίηση προτύπων και λύσεων που έχουν αναπτυχθεί από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ISA2.

Η αντιστοίχιση του χρήστη με τα μοναδικά αναγνωριστικά και την ανάκτηση των στοιχείων του από τα βασικά μητρώα, όπως π.χ. Μητρώο Πολιτών, Φορολογικό Μητρώο, Μητρώο Ασφαλισμένων.

Η ανάκτηση επιπρόσθετων πληροφοριών, χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων από τα λοιπά μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με το επάγγελμα, την ιδιότητα του χρήστη (π.χ. φοιτητής, συνταξιούχος, άνεργος).

Νέες ταυτότητες

Επιπλέον, σημαντική παρέμβαση αποτελεί το έργο υλοποίησης των νέων ταυτοτήτων. Οι νέες ταυτότητες αναμένεται να διαθέτουν την κατάλληλη ψηφιακή υποδομή ώστε να επιτρέπουν στους πολίτες την ψηφιακή ταυτοποίησή τους.


Know Your Customer (KYC)

Ένα ακόμα έργο καταλύτης για τις παρεχόμενες δημόσιες υπηρεσίες είναι το Know Your Customer (KYC), το οποίο υλοποιεί ένα ψηφιακό κανάλι μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη διάθεση στοιχείων πολιτών όταν η ανάγκη αυτή απορρέει από την εφαρμογή νομοθετικού ή κανονιστικού πλαισίου


Η διάθεση των στοιχείων γίνεται αποκλειστικά κατόπιν αιτήματος του πολίτη, κάθε φορά που ζητείται πρόσβαση, και στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων παράλληλα με την έγκαιρη και έγκυρη διάθεση στοιχείων που συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές. Αρχικά η δράση έχει εστιάσει στα τραπεζικά ιδρύματα και τις διαδικασίες KYC, που οφείλουν να ακολουθήσουν στο πλαίσιο του Anti Money Laundering – AML κανονισμού, ο οποίος απαιτεί την προσκόμιση στοιχείων α) ταυτότητας β) εισοδημάτων, γ) επαγγελματικής δραστηριότητας και δ) δ/νσης διαμονής και επικοινωνίας του πελάτη/πολίτη. Στο πρώτο στάδιο εφαρμογής της, η πλατφόρμα θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με την υφιστάμενη διαδικασία κατάθεσης έγχαρτων ή ψηφιακών εγγράφων. Σε επόμενο στάδιο και εξελισσόμενη παράλληλα με την υπηρεσία αυθεντικοποίησης πολιτών και την ταυτότητα πολίτη, θα παρέχει υπηρεσίες απομακρυσμένης ταυτοποίησης του πολίτη υψηλού βαθμού εμπιστοσύνης, ενώ θα καλύψει και νέα σενάρια KYC, όπως για παράδειγμα σε τηλεπικοινωνιακούς φορείς ή εταιρείες που υπάγονται στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.


Once-Only (Μόνον άπαξ) για τη δήλωση θανάτου

Επιπρόσθετα ακολουθώντας την αρχή σχεδιασμού Once-Only (Μόνον άπαξ), η απώλεια ενός οικείου προσώπου θα δηλώνεται μία φορά στο νοσοκομείο και η Δημόσια Διοίκηση θα ενημερώνεται αυτόματα για τις υπόλοιπες διαδικασίες. Σε αυτές περιλαμβάνονται η ενημέρωση του ληξιαρχείου για την κατάρτιση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, του δημοτολογίου για την κατάρτιση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, του ασφαλιστικού φορέα για την έγκαιρη διακοπή της καταβολής της σύνταξης, η αφαίρεση από το μητρώο ασφαλισμένων, και η καταβολή εξόδων κηδείας όπου προβλέπεται αλλά και η απόδοση σύνταξης σε επιζώντες συγγενείς. Ξεκινώντας από τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης θανάτου στο υποσύστημα του Ληξιαρχείου, θα ενημερώνεται το σύστημα του Μητρώου Πολιτών και αυτό με τη σειρά του θα ενημερώνει τα μητρώα του ΕΦΚΑ, και της ΗΔΙΚΑ. μέσα από χρόνο-προγραμματισμένες διεργασίες στα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα. Τέλος, θα ενημερώνονται τα μητρώα του Υπουργείου Οικονομικών που διαχειρίζεται αποκλειστικά η ΑΑΔΕ για τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας του θανόντος και την υποβολή της φορολογικής δήλωσής του. Η υλοποίηση της ψηφιακής αυτής υπηρεσίας έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθεί.


Πηγή


Loading...
Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

ΣτΕ: Εκτός σχολικών μονάδων τα ανεμβολίαστα παιδιά

 


ΣτΕ: Εκτός σχολικών μονάδων τα ανεμβολίαστα παιδιά...
Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, στέκεται με την επίκαιρη – εν όψει και του αναμενόμενου εμβολιασμού κατά της πανδημίας του covid-19 – απόφαση του ένα βήμα μπροστά από τους αρνητές γονείς καθώς αποφαίνεται ότι η συνταγματική δημόσιου σκοπού υποχρέωση του κράτους να λαμβάνει μέριμνα για τη δημόσια υγεία επιτρέπει να διαγράφονται από τους παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία τα παιδιά όταν οι γονείς αρνούνται να τα εμβολιάσουν.


Την απόφαση μείζονος σπουδαιότητας για τις εποχές που περνά η χώρα μας και ο πλανήτης αποκαλύπτει η εφημερίδα «Πρώτο Θέμα». 


Την απόφαση έλαβε η αυξημένη σύνθεση του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, από την οποία προκύπτει ξεκάθαρα πια θέση θα λάβει το δικαστήριο σε μια ενδεχόμενη άρνηση γονέων μαθητών των Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, γενικά αλλά και με το αναμενόμενο πολυπόθητο εμβόλιο για τον κορονοϊό. 

 

Τα διέγραψαν από το δημοτικό παιδικό σταθμό 


Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ το ΣτΕ ασχολήθηκε με το θέμα, όταν Δήμος της Ανατολικής Μακεδονίας, τον περασμένο Δεκέμβριο έστειλε προς τους γονείς των παιδιών των Δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών υπόμνηση για τον εμβολιασμό, επισημαίνοντας ότι «οφείλουν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα εμβολιασμών των παιδιών τους». Μάλιστα, στην τελευταία σύσταση προς τους γονείς υπογραμμιζόταν ότι πρέπει να γίνει ο εμβολιασμός, έτσι ώστε, «να διασφαλίσουμε την πρόληψη της δημόσιας υγείας των παιδιών σε επίπεδο κοινότητας». 


Κατόπιν αυτού, το Δημοτικό Συμβούλιο το περασμένο Ιανουάριο έλαβε απόφαση να διαγράψει τέσσερα ανεμβολίαστα νήπια από ισάριθμους παιδικούς σταθμούς. Η διαγραφή των  ανηλίκων έγινε καθώς «οι γονείς αυτών δεν συμμορφώθηκαν στις επανειλημμένες υποδείξεις της παιδιάτρου των παιδικών σταθμών και δεν προτίθενται να ξεκινήσουν το πρόγραμμα των εμβολιασμών».


Ένας εκ των τεσσάρων γονέων, η κόρη του οποίου διαγράφηκε από τον παιδικό σταθμό, προσέφυγε στο ΣτΕ, ζητώντας να ακυρωθεί η από 14.1.2020 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ως αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). 

 


Το εκλάμβανε ως τιμωρία 

 


Ειδικότερα, το ΣτΕ δεν δέχθηκε τους ισχυρισμούς των γονέων οι οποίοι υποστήριξαν ότι το παιδί τους «τιμωρείται», επειδή δεν έχει δεχθεί κάποια εκ των πολλών εμβολίων και «τυγχάνει διαφορετικής μεταχείρισης από τα συνομήλικα παιδιά και συμμαθητές της, χωρίς να υφίσταται λόγος, ενώ περιορίζεται ουσιωδώς η συμμετοχή της στην κοινωνική ζωή εν γένει, καθώς ο παιδικός σταθμός αποτελεί σημείο κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης της προσωπικότητας των νηπίων και επιβάλλεται σε βάρος της ένα επαχθές μέτρο, το οποίο δεν είναι αναγκαίο, αφού το παιδί είναι υγιές, δεν συντρέχει περίπτωση πανδημίας και τα υπόλοιπα παιδιά που είναι εγγεγραμμένα στον παιδικό σταθμό έχουν λάβει τα προβλεπόμενα εμβόλια».


Ακόμη, ισχυρίστηκαν ότι «ο εμβολιασμός δεν δύναται να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, αλλά αποτελεί μόνον συνιστώμενη ιατρική πράξη», πολύ περισσότερο μάλιστα, όταν η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Υγείας, δεν μπορεί «να εγγυηθεί ότι η χορήγηση ορισμένου εμβολίου δεν θα επιφέρει σοβαρή παρενέργεια στον εμβολιαζόμενο» ή ακόμα και θάνατο.


Προέβαλαν, ότι η αποβολή της κόρης τους, παραβιάζει τις συνταγματικές αρχές της ισότητας, αναλογικότητας, του κοινωνικού κράτους δικαίου, της ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, της συμμετοχής στην κοινωνική ζωή της χώρας, όπως παραβιάζει και τις διατάξεις της ΕΣΔΑ, «περί ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, του δικαιώματος σεβασμού της προσωπικής και της οικογενειακής ζωής, της ελευθερίας σκέψης και συνείδησης και της ελευθερίας έκφρασης».  Μόνο με απόδειξη εμβολιασμού θα μπορούν να ταξιδεύουν οι πολίτες 

 


Όπως γράφουν οι Financial Times, ήδη αεροπορικές εταιρείες θα αξιώνουν από τους επιβάτες τους να έχουν μαζί τους αποδεικτικό στοιχείο ότι εμβολιάστηκαν κατά του κορονοϊού. 


Και αυτό ίσως να επεκταθεί και σε εργασιακούς χώρους αλλά και σε ξενοδοχεία και θέατρα όπου όσοι θα εισέρχονται θα πρέπει να προσκομίζουν απόδειξη ανοσίας. 


Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο θεωρείται αδύνατον να κάνουν υποχρεωτικούς τους εμβολιασμούς καθώς αυτό μπορεί να προσκρούσει στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. 


Πως οι πολίτες δηλαδή θα επιτρέπουν τόσο προσωπικά τους στοιχεία να αποθηκεύονται σε τεράστιες βάσεις δεδομένων; Και πως αυτά τα δεδομένα δεν θα πέσουν σε χέρια που δεν θα έπρεπε να πέσουν; 


Πάντως, οι 5 αεροπορικές εταιρείες που σκοπεύουν να προχωρήσουν το σχέδιο αυτό, να φτιάξουν δηλαδή ένα ψηφιακό πάσο για τους επιβάτες τους, χρησιμοποιούν μια πλατφόρμα την CommonPass που αποθηκεύει μόνο περιορισμένα δεδομένα στο κινητό του επιβάτη, έναν κώδικα QR που δείχνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις για είσοδο. 


Loading...
Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

"Η ανθρωπότητα να προετοιμαστεί για μια χειρότερη πανδημία"


 "Η ανθρωπότητα να προετοιμαστεί για μια χειρότερη πανδημία"
Χρήστος Μαζάνης


Μια συνέντευξη η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον παραχώρησε στην ιταλική εφημερίδα «La Repubblica» ο κορυφαίος Αμερικανός επιδημιολόγος Michael Osterholm, διευθυντής του Κέντρου Έρευνας και Πολιτικής Λοιμωδών Νόσων (CIDRAP) στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, αλλά και μέλος της ειδικής ομάδας για τον Covid-19 του Tζο Μπάιντεν. Τη συνέντευξη αυτή την παραχώρησε με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του στην Ιταλία, το οποίο έχει τίτλο «Ο χειρότερος εχθρός - Πώς να κερδίσετε τη μάχη ενάντια στις μολυσματικές ασθένειες και τις επιδημίες».


Όσον αφορά στην πανδημία του κορωνοϊού, ο Osterholm υποστηρίζει: «Έχουμε καλά και κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι οι έρευνες και οι εργασίες για τα εμβόλια  προχωρούν πολύ γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόμασταν. Τώρα πρέπει να περιμένουμε τη διαδικασία έγκρισης, πρέπει να εργαστούμε για τις διαδικασίες παραγωγής και διανομής και μετά μπορούμε να τα δώσουμε στους ανθρώπους, και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην πανδημία. Τα κακά νέα, ωστόσο, είναι ότι θα πρέπει ακόμη να περιμένουμε. Δεν νομίζω ότι θα δούμε εμβόλια πριν από το δεύτερο ή το τρίτο τρίμηνο του 2021».


Ο Αμερικανός επιστήμονας όμως στη συνέντευξή του αποκαλύπτει πως η ανθρωπότητα θα πρέπει να περιμένει και μια τρίτη πανδημία, η οποία θα είναι εντελώς διαφορετική και πολύ χειρότερη.


Ο ίδιος λέει: «Δεν μπορώ να πω με ακρίβεια εάν η επόμενη πανδημία θα είναι πιο μεγάλη από αυτή, αλλά σίγουρα θα είναι χειρότερη. Αν θα ήταν παρόμοια με αυτή του 1918, για παράδειγμα, θα επηρέαζε άτομα ηλικίας 18 έως 30 ετών και επομένως όλα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Ελπίζω πραγματικά η επόμενη πανδημία να μη μας πιάσει απροετοίμαστους». Και προσθέτει: 


«Σίγουρα χρειαζόμαστε πολύ υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας. Για τον επόμενο ιό πρέπει να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τι είδους εμβόλια χρειάζεται να αναπτύξουμε και πώς να τα παραγάγουμε πιο γρήγορα και καλύτερα. Το ίδιο ισχύει και για την αλυσίδα εφοδιασμού. Θα πρέπει να διανείμουμε φάρμακα και προστατευτικό εξοπλισμό πολύ πιο αποτελεσματικά από ό,τι κάναμε σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μάθει πολλά από αυτή την πανδημία. Όλα όσα βιώνουμε σήμερα πρέπει να καταγραφούν για να είναι χρήσιμα στο μέλλον. Όταν τελειώσουν όλα αυτά, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε πάρει το μάθημα, ώστε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι στο μέλλον».


Σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την πρόληψη της επόμενης πανδημίας, ο Osterholm αναφέρει: «Ως CIDRAP συνεργαζόμαστε με αρκετές εκατοντάδες άλλες οργανώσεις για την ανάπτυξη εμβολίου κατά της γρίπης. Μια μέρα πιθανόν θα υπάρξει ένα εμβόλιο γρίπης για όλους, το οποίο θα αλλάξει τα πάντα. Δηλαδή θα μπορεί να αποτρέψει τα αναδυόμενα στελέχη της γρίπης ή, εάν εξαπλωθεί η λοίμωξη, θα μπορεί να μας επιτρέψει να εμβολιάσουμε γρήγορα όλη την ανθρωπότητα. Υπό αυτή την έννοια, είμαι αισιόδοξος, όσον αφορά στη γρίπη, ότι είμαστε στον σωστό δρόμο. Σχετικά με την τρέχουσα πανδημία, σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αλλά τουλάχιστον μαθαίνουμε πολλά για τους κορωνοϊούς».


Τη συνέντευξη παραχώρησε στην Ιταλίδα δημοσιογράφο Elisa Manacorda.


Πηγή


Loading...
Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

«Δεν είναι φονικός ιός»: Ο καθηγητής Γουργουλιάνης εξηγεί με απλά λόγια γιατί ο covid-19 δεν είναι αυτό που νομίζουμε

 

«Δεν είναι φονικός ιός»: Ο καθηγητής Γουργουλιάνης εξηγεί με απλά λόγια γιατί ο covid-19 δεν είναι αυτό που νομίζουμε


Μια ψύχραιμη φωνή που πρέπει να ακούγεται στις μέρες τρέλας και πανικού που ζούμε

στις μέρες τρέλας και πανικού που ζούμε


Είναι ένας από τους επιστήμονες που χαίρεσαι να ακούς. Με μεστό, ψύχραιμο και κατανοητό λόγο, ο καθηγητής Γουργουλιάνης, παρουσιάζει την πραγματική διάσταση της μάχης με τον αόρατο εχθρό.

 

Δεν ωραιοποιεί τα πράγματα, δεν υπόσχεται λύσεις που δεν υπάρχουν, αλλά δεν σε τρομοκρατεί κιόλας, δίνοντάς σου την αίσθηση ότι ήρθε η συντέλεια του κόσμου (όπως πολλοί συνάδελφοί του κάνουν).


Δυστυχώς ο καθηγητής Γουργουλιάνης δεν βγαίνει συχνά στα Μέσα, από επιλογή. Δεν έχει καμιά διάθεση να γίνει τηλεοπτικός μαϊντανός και θεωρεί πώς ό,τι χρειάζεται να πει μπορεί να το κάνει απ’ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.


Εκτός απ’ τις αναρτήσεις του όμως ο Καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μίλησε για την πανδημία του κορωνοϊού και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Η Βραδιά του Ερευνητή», στη σειρά βίντεο «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ας συστηθούμε». Διαβάστε τα πιο σημαντικά σημεία όσων είπε:


@ «Τέτοιες πανδημίες λόγω μεταδοτικότητας εμφανίζονται κάθε 100 χρόνια. Έχουν αλλάξει πολλές γενιές από τότε και πολλά έχουν ξεχαστεί. Αυτός όμως που κάνει μία αναδρομή στην βιβλιογραφία, που είναι συστατικό της έρευνας θα δει ξανά κινήματα εναντίον της μάσκας, σενάρια συνωμοσίας, θα τα ξαναδεί όλα αυτά και στην πανδημία του 1918, που ήταν η προηγούμενη πάρα πολύ μεγάλη πανδημία της ισπανικής γρίπης.


Οι διαπιστώσεις είναι ότι έγιναν βιαστικές έρευνες , ανακοινώθηκαν βιαστικά αποτελέσματα, παρέσυραν την ιατρική κοινότητα σε βιαστικές αποφάσεις, επιστημονικά περιοδικά δημοσίευσαν έρευνες χωρίς καμία κρίση, για να βγουν γρήγορα τα αποτελέσματά τους».


@ «Αυτή τη στιγμή ζούμε την εκθετική αύξηση της πανδημίας, καθώς ο ιός κυκλοφόρησε για αρκετό καιρό στην κοινότητα, κι όταν κυκλοφορεί ο κόσμος χωρίς έλεγχο και μέτρα, ο ένας που πάσχει μπορεί να μολύνει έως και 2,5 άτομα, αυτά τα 2,5 άτομα μπορεί να μολύνουν άλλους 2,5 και πολλαπλασιάζονται».


@ «Πλέον αυτοί που έχουν μολυνθεί είναι πολλοί στην κοινότητα. Ξέρουμε ακόμη ότι υπάρχει μία μετάλλαξη που κάνει πολύ μεταδοτικό τον ιό. Πρέπει να διαγράψουμε από το λεξιλόγιό μας όρους που χρησιμοποιούνται από τους δημοσιογράφους όπως “φονικός ιός”, “κόκκινος συναγερμός”.

 

Στην πραγματικότητα έχουμε πάρα πολλές μολύνσεις κι επειδή έχουμε αυτές τις μολύνσεις μερικοί από αυτούς τους ανθρώπους θα περάσουν βαρύτερα τη νόσο στο σπίτι τους, μερικοί θα χρειαστούν Νοσοκομείο, άρα επειδή είναι πάρα πολλοί αυτοί που έχουν μολυνθεί θα γεμίσουν τα Νοσοκομεία κι από αυτούς ένα πολύ μικρό ποσοστό, άνθρωποι κάποιας ηλικίας που έχουν και άλλα προβλήματα υγείας, θα χρειαστούν να μπουν στις ΜΕΘ.


Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της μεγάλης μεταδοτικότητας και όχι της μεγάλης θνητότητας. Δεν είναι ένας ιός που σκοτώνει τους περισσότερους ανθρώπους, όπως νομίζουν πολλοί» .


Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί όσα είπε ο καθηγητής Γουργουλιάνης.


Πηγή


Loading...
Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020

Τι είναι το «click away»: Πώς θα ψωνίζουμε από τα καταστήματα (διαδικασία)

 

Τι είναι το «click away»: Πώς θα ψωνίζουμε από τα καταστήματα (διαδικασία)
Η μέθοδος του «click away» θα αποτελέσει το μεταβατικό στάδιο, κατά την άρση του lockdown για τα καταστήματα, προ της περιόδου των Χριστουγέννων.


Παρά το «κλειδωμένο» σενάριο για παράταση του lockdown, το υπουργείο Ανάπτυξης και η ΓΓ Εμπορίου προετοιμάζονται ήδη για την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου εν όψει των εορτών. Για το ζήτημα μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης.


Ο κ. Σταμπουλίδης εξήγησε ότι η μέθοδος του «click away» είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται διεθνώς, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ευρώπη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα της εξυπηρέτησης των καταναλωτών. Το «click away» προβλέπει τα εξής, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Σταμπουλίδη:


-Γίνεται ηλεκτρονική παραγγελία του προϊόντος


-Ο καταναλωτής προπληρώνει το προϊόν


-Τέλος, με το αποδεικτικό παραγγελίας – πληρωμής παραλαμβάνει το προϊόν από ειδικά διαμορφωμένο, εξωτερικό χώρο του καταστήματος


Ο ΓΓ Εμπορίου επισήμανε ότι με τον τρόπο αυτό αποφορτίζονται οι μεταφορές ενώ αποφεύγεται ο συνωστισμός, καθώς «δεν θα γίνεται έρευνα αγοράς εντός του καταστήματος, αλλά από το ηλεκτρονικό κατάστημα».


Πηγή


Loading...
Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

Πότε θα απολύσει ο Γιάννης Αλαφούζος τον Γιάννη Αλαφούζο;

 


Πότε θα απολύσει ο Γιάννης Αλαφούζος τον Γιάννη Αλαφούζο;
Καθημερινή αθλητική στήλη,

αποκλειστικά για χουλιγκάνους, λοβοτομημένους και κάφρους

 


*** Χουλιγκάνοι, Λοβοτομημένοι και Κάφροι όλων των ομάδων,


όλων των κομμάτων


και όλων των θρησκειών,


σάς χαιρετώ...

 


*** Ξεκινώ με «making off»·


αρχικώς, σκέφτηκα να βάλω στο παρόν πόνημα τον σουρεαλιστικό τίτλο


«ΔΗΛΩΣΗ-ΒΟΜΒΑ τού Γιάννη Αλαφούζου: “Ο Γιάννης Αλαφούζος είναι ΑΣΧΕΤΟΣ.”»


και να είχα τον διευκρινιστικό υπότιτλο


«Αν ο Αλαφούζος έκανε αυτοκριτική…».

 


Εν τέλει, όμως,


ακριβώς επειδή δεν ήθελα να υπάρξει η παραμικρή -ακούσια ή σκόπιμη- παρερμηνεία,


επέλεξα φράσεις που δεν είναι ευεπίφορες σε διαστρέβλωση.


Πάμε τώρα να τα πούμε όλα…


 

*** Στις 3 Νοεμβρίου,


ο Νορβηγός σύμβουλος επιχειρήσεων και «youtuber» Christopher Vonheim,


αναρτά στο διαδικτυακό κανάλι του μία μίνι-συνέντευξη


που τού έχει παραχωρήσει ο Γιάννης Αλαφούζος.

 


Σε αυτήν τη συνέντευξη,


ο μεγαλομέτοχος τής «Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.» προβαίνει σε μία πρωτοφανή δήλωση..:


«Η ανάμειξή μου στον Παναθηναϊκό ήταν… ατύχημα.».


 

Η αλγεινή αίσθηση που δημιουργήθηκε στον κόσμο τής ομάδας


ήταν αναμενόμενη και αναμενόμενα εντονότατη·


όταν έχεις εγγραφεί στην Παναθηναϊκή Συνείδηση ως «Ο Απόλυτος Καταστροφέας»


και ως «Ο Χειρότερος Πρόεδρος στην Ιστορία τού Παναθηναϊκού»,


έρχεται αυτή η τοποθέτηση να πάρει τη μορφή μίας βόμβας «Μολότοφ»


που πετιέται μέσα σε πυριτιδαποθήκη.

 


Βεβαίως, σύμφωνα με τις διαρροές από το περιβάλλον τού Αλαφούζου,


αυτός δεν εννοούσε ό,τι είπε,


αλλά ήθελε να τονίσει πως η ενασχόλησή του με τον σύλλογο επήλθε


χωρίς ο ίδιος να είχε ηγετικές επιδιώξεις.


 

Όμως, γλώσσα λανθάνουσα τα αληθή λέγει·


για πρώτη φορά στη θλιβερή οκταετία του


ο Γιάννης Αλαφούζος περιέγραψε και συνεπύκνωσε σε μία λέξη


τα αισθήματα που τρέφει για τον Παναθηναϊκό


(είτε λογίσουμε το «τριφύλλι» ως σύλλογο, είτε ως εταιρεία).


 

Όσα λάθη δεν έχει κάνει στις άλλες επιχειρήσεις του


ο πετυχημένος εφοπλιστής, εκδότης και καναλάρχης,


τα έχει κάνει μαζεμένα εις βάρος τού Παναθηναϊκού.


Δεν δύναμαι να είμαι σίγουρος


ότι παίζει ρόλο το γεγονός πως προέρχεται από ολυμπιακόφρονα οικογένεια,


όμως το βέβαιο είναι ότι ο Αλαφούζος έχει κάνει τέτοια ζημιά στον σύλλογο,  


που όμοιά της δύσκολα θα κατέφερνε να προξενήσει


ακόμη και το πιο μισαλλόδοξο και αντιπαναθηναϊκό μέλος τής «θύρας 7».


 

Ο άνθρωπος, λοιπόν,


που έχει οδηγήσει τον πάλαι ποτέ «Πρέσβη» στην απόλυτη απαξίωση,


αυτός που ετράβηξε την πρίζα των πληρωμών,


αυτός που προεκάλεσε τον 3ετή αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις,


αυτός που -επί τής διοικήσεώς του- έχει μία ομάδα που παλινδρομεί και ψυχορραγεί,


αυτός που υπέπεσε στη «Στραματσονιάδα» και στα χρεοκωπικά επίχειρά της,


αυτός ο άνθρωπος είναι ο ίδιος που έχει το θράσος να μιλάει για «ατύχημα».


Η σκληρή αλήθεια είναι,


ότι πράγματι στη σχέση «Παναθηναϊκός-Αλαφούζος» υπάρχει ατύχημα


και έχει το ονοματεπώνυμο τού μεγαλομετόχου τής ομάδας.


 

*** Το έχω ξαναγράψει·


ανάμεσα στις περιπτώσεις να έχουμε να κάνουμε με έναν απλώς άσχετο


ή με έναν ευρισκόμενο σε διατεταγμένη υπηρεσία,


προκρίνω ότι ο Γιάννης Αλαφούζος είναι ΑΣΧΕΤΟΣ.


 

Ναι, η δημοφιλής θεωρία ότι είναι «μπροστινός», έχει τα δικά της επιχειρήματα,


όμως δεν πιστεύω ότι ένας επιχειρηματίας τού συγκεκριμένου βεληνεκούς


θα εξόδευε τόσα χρόνια προκειμένου να εκδικείται για λογαριασμό τρίτων


(βεβαίως, ουδέν αποκλείω, αλλά προτιμώ να βαδίσω βάσει λογικής).

 


Ως εκ τούτου,


ας δεχθούμε ότι η αλήθεια βρίσκεται στον χαρακτηρισμό «Άσχετος»·


ούτως ή άλλως, δεν τη λες και «τιμητική» αυτήν την ετυμηγορία,


μα είναι απολύτως αντιπροσωπευτική των έως τώρα πεπραγμένων.


 

Αφού, λοιπόν, δώσαμε τη δέουσα «άφεση αμαρτιών» στον Γιάννη Αλαφούζο


(καθώς η Ασχετοσύνη είναι ήσσονος σημασίας ολίσθημα


συγκριτικά με τη «Διατεταγμένη Υπηρεσία»),


πάμε να δούμε το νέο του «κατόρθωμα».


 

*** Το κάζο με τούς γελοίους τυχάρπαστους Τσάβι Ρόκα και Ντάνι Πογιάτος


ουδόλως έγινε μάθημα για τον μεγαλομέτοχο τής «Π.Α.Ε.»·


τουναντίον,


ετούτη η ιδιότυπη «ρωσική ρουλέτα» στον κρόταφο τού Παναθηναϊκού


φαίνεται ότι διασκεδάζει σε υπέρτατο βαθμό τον… Αλαφούζωφ.


 

Έτσι,


νέο «λαχείο» ενεφανίσθη από χθες το βράδυ στη ζοφερή πραγματικότητα τού συλλόγου


και έχει το ονοματεπώνυμο «Πιέρ Ντρεοσί»·


αυτός (θα) είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής τής ομάδας.


 

Μία απλή ανάγνωση στο βιογραφικό τού Γάλλου,


πιστοποιεί ότι για μία ακόμη φορά ο Γιάννης Αλαφούζος προβαίνει σε κίνηση με τεράστιο ρίσκο


και με τις πιθανότητες επιτυχίας να είναι -τηρουμένων των αναλογιών-


εφάμιλλες με αυτές που έχουμε όταν αγοράζουμε λαχείο


(εκτός αν τα όνειρα που κάνει ο μεγαλομέτοχος για τον Παναθηναϊκό


εξαντλούνται στον… «λήγοντα»).


 

Ας δούμε ποια είναι τα διαπιστευτήρια τού Ντρεοσί,


και τα συμπεράσματα θα εξαχθούν αβίαστα…


1992-1994, προπονητής στα τμήματα υποδομής, Κάνες


1994-1996, βοηθός προπονητή, Κάνες


1996-2002, αθλητικός διευθυντής και γενικός διευθυντής, Λιλ


2002-2006, γενικός μάνατζερ, Ρεν*  


2006-2007, προπονητής και γενικός μάνατζερ, Ρεν


2007-2013, γενικός μάνατζερ, Ρεν


2013-2015, άνεργος


2015-2019, εκτελεστικός διευθυντής, Παρί (Paris F.C. και όχι Paris Saint Germain)


 

(* σημειωτέον, 


ότι ο Ντρεοσί συνυπήρξε -από το 2003 έως το 2006- με τον Λάζλο Μπόλονι στη Ρεν·


σα να λέμε «Περασμένες συνεργασίες, διηγώντας τες να κλαις…») 

 


*** Τα δεδομένα είναι αμείλικτα και δυσοίωνα·


έχουμε να κάνουμε με έναν επαγγελματία


χωρίς την παραμικρή ουσιαστική διάκριση και ανέλιξη στο αντικείμενό του.


 

Κάνες, Λιλ, Ρεν


και εσχάτως -επί τετραετία- στέλεχος στην Παρί


που αγωνίζεται στην τρίτη τη τάξει κατηγορία τής Γαλλίας.


Στέλεχος σε ομαδούλες (Λιλ, Ρεν) και σε ομαδούλες τής πλάκας (Κάνες, Παρί).


Και ενδιαμέσως, άνεργος για δύο χρόνια,


που -βάσει τού τρόπου που λειτουργεί διεθνώς το Ποδοσφαιρικό Μάρκετινγκ- συνιστά τεράστια αποχή και αποτυχία


(ακόμα και οι μεγαλύτεροι «τραχανοπλαγιάδες» τού Ποδοσφαίρου και τής Προπονητικής


σπανίως μένουν άνεργοι·


πόσω μάλλον, επί διετία).


 

Παρά ταύτα,


ακόμη κι αν παρακάμψουμε το άχρωμο, άνοστο, άγευστο βιογραφικό,


ακόμη κι αν δεχθούμε


ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα στην «ετεροχρονισμένη επιτυχία»,


ποιος σοβαρός και νουνεχής άνθρωπος πιστεύει


ότι ένα τέτοιου είδους πείραμα είναι θεμιτό να γίνει στον παρακμάζοντα Παναθηναϊκό;


 

Και ενώ ο Παναθηναϊκός -εδώ και χρόνια- δεν έχει στιγμή για χάσιμο, 


ο Αλαφούζος επιμένει με κάθε του επιλογή να σπαταλά χρόνο και χρόνια.


Ο Γιάννης Αλαφούζος σπαταλά τον Χρόνο τού Παναθηναϊκού


και μάλιστα χωρίς να διδάσκεται -έστω και κατ’ ελάχιστον- από τα λάθη τού παρελθόντος.


Ουδεμία κίνηση που να μαρτυρά πραγματικό όραμα,


ουδεμία επιλογή που να δείχνει αλλαγή πλεύσης·


το ίδιο καταστροφικό μοτίβο, διαρκώς επαναλαμβανόμενο.


 

*** Με τέτοιο κυρίαρχο πλαίσιο,


η πρόσφατη χαρμόσυνη εξέλιξη στο «γηπεδικό» αποδυναμώνεται, αποχρωματίζεται, χλομιάζει.  


 

Το είδαμε και στο σαββατιάτικο ντέρμπι·


το κομπλεξικό και ηττοπαθές δημιούργημα τού Αλαφούζου,


μπήκε στο ματς με το σκεπτικό να καταγάγει μία «τιμητική ήττα»


απέναντι στον ελλιπέστατο Ολυμπιακό.


 

Ο «Παναθηναϊκός τού Αλαφούζου» είναι ένα θλιβερό συνονθύλευμα,


χωρίς αρχή, χωρίς τέλος, χωρίς ταυτότητα, χωρίς συναίσθηση τής Ιστορίας.


Υπό άλλες ιδιοκτησιακές συνθήκες,  


το ανακοινωθέν γήπεδο τού Π.Α.Ο. θα ήταν το «Απόλυτο “Ευχής Έργον”»·


τώρα, το μόνο που στην πραγματικότητα συμβαίνει,


είναι ότι ο Παναθηναϊκός μετατρέπεται από «όμηρος» σε «όμηρος πολυτελείας»


(δεν θα είναι πλέον αιχμάλωτος σε απλό κλουβί, αλλά σε χρυσό κλουβί·


δεν θα είναι πλέον αιχμάλωτος σε υπόγειο, αλλά σε βίλα).


 

Συνελόντι ειπείν,


ο μόνος τρόπος για να πάει μπροστά ο Παναθηναϊκός,


είναι να αποχωρήσει οριστικά ο αταίριαστος μεγαλομέτοχος


που θεωρεί την ανάμειξή του με τον σύλλογο ως «ατύχημα».


Ειδάλλως, το «ατύχημα» θα συνεχίζεται,


προς τέρψιν των φανερών -και κυρίως, των κρυφών- εχθρών τής ομάδας.


Και οι νοούντες νοήτωσαν…


Ο Αθλητάμπουρας


(Ο «Αθλητάμπουρας» έχει πλέον τον δικό του λογαριασμό στο Twitter.

Ακολουθήστε τον, με δική σας ευθύνη,

στη διεύθυνση https://twitter.com/Athlitampouras) 


Πηγή


Loading...
Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων στη μάχη κατά του κορονοϊού

 

Ο ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων στη μάχη κατά του κορονοϊού
Αεροδιακομιδές, έλεγχοι στα σύνορα και σχέδιο για αξιοποίηση στρατιωτικών νοσοκομείων - Ετοιμάζεται η κινητή υγειονομική μονάδα ειδικών αποστολών στη Θεσσαλονίκη

Στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης συνδράμει από την πρώτη στιγμή το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναλογιζόμενο την κρισιμότητα της κατάστασης και συμβάλλοντας στην ανακούφιση, όπου είναι εφικτό, του ήδη πιεσμένου συστήματος σε έμψυχο δυναμικό αλλά και σε υλικοτεχνικές υποδομές. Για το λόγο αυτό, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αξιοποιούν μέσα, υποδομές και προσωπικό, ώστε να βοηθήσουν τον κρατικό μηχανισμό να αντεπεξέλθει σε συνθήκες …πολέμου, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι ανάγκες λειτουργούν πολλαπλασιαστικά.


Για το λόγο αυτό, το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) αναπτύσσει την κινητή υγειονομική μονάδα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών στον προαύλιο χώρο του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως.


Η  300 ΚΥΜΕΑ έχει δυνατότητα 50 κλινών νοσηλείας για τον κορονοϊό, ενώ διαθέτει ακτινολογικό εργαστήριο με σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση των περιστατικών. Παράλληλα, το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διαθέτει κλίνες νοσηλείας και μονάδες εντατικής θεραπείας για τον κορονοϊό στηρίζοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Παράλληλα, φιλοξενεί την νευροχειρουργική και την προπαιδευτική χειρουργική κλινική του ΑΧΕΠΑ.


Στη Θεσσαλονίκη ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας


Το κινητό αυτό νοσοκομείο επιθεώρησε χθες ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, σημειώνοντας ότι «η μονάδα θα δεχθεί ασθενείς με κορονοϊό μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Σχετικά με την πρόοδο των εργασιών τόνισε πως απομένουν μόνο οι ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες και θα είναι έτοιμη εντός της τρέχουσας εβδομάδας».  Όπως διευκρίνισε ο κος Στεφανής «η κινητή υγειονομική μονάδα ειδικών αποστολών δημιουργείται για κάποια πολύ δύσκολη κατάσταση και στο πλαίσιο του σχεδιασμού που πάντα οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν, εξετάζοντας και προγραμματίζοντας για την επόμενη ημέρα».


Σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας Παναγιωτόπουλος – Κικίλιας

Συχνές είναι οι επαφές, πολλές φορές και καθημερινές του υπουργού Εθνικής Άμυνας με τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια και τον υφυπουργό Βασίλη Κοντοζαμάνη προκειμένου να χαραχτεί κοινή στρατηγική αντιμετώπισης του φονικού ιού που σαρώνει τη χώρα.


Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας μάλιστα υπογράμμισε ότι:


«η υγειονομική δομή που έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις θα αξιοποιηθεί, όταν χρειαστεί, καθότι υπάρχει σχετικός σχεδιασμός από τον περασμένο Μάρτιο» και πρόσθεσε: «Θα αναπτυχθούν οι στρατιωτικές υγειονομικές μονάδες, είτε είναι στη Βόρεια Ελλάδα, είτε σε οποιαδήποτε άλλη γεωγραφική περιοχή, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο».   Εν τω μεταξύ, ενδεικτικό της συνεισφοράς των ενστόλων είναι  ότι 136 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται ήδη στα σημεία εισόδου της χώρας, προκειμένου να συνδράμουν το Υπουργείο Υγείας στο δύσκολο έργο του testing αλλά και  της ιχνηλάτησης- όπου απαιτείται- όσων περνούν τα σύνορα. Παράλληλα, στα ακριτικά νησιά στρατιωτικοί γιατροί στηρίζουν τους τοπικούς υγειονομικούς, ενώ σε όλα τα στρατιωτικά νοσοκομεία έχουν διατεθεί  κλίνες και ΜΕΘ για περιστατικά COVID-19. Στην ίδια κατεύθυνση, συνεχίζεται η παραγωγή προστατευτικών μασκών στις εγκαταστάσεις του 700 Στρατιωτικού Εργοστασίου προκειμένου να διανεμηθούν τόσο στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και του ευρύτερου υγειονομικού προσωπικού της χώρας, ενώ επισημαίνεται ότι η δυνατότητα παραγωγής του εργοστασίου είναι 200.000 μάσκες προστασίας εβδομαδιαίως.


Aεροδιακομιδές- ζωής με πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας

Στο επιχειρησιακό σχέδιο της κυβέρνησης εντάσσονται και τα πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας.


Ήδη διατίθεται ένα C-130 το οποίο σε ειδικές κάψουλες θα κάνει αεροδιακομιδές περιστατικών σε απομακρυσμένες Υγειονομικές Περιφέρειες, πάντα με την έγκριση των ιατρών και την τήρηση των όρων για την ασφάλεια των ασθενών. Μόνο το Σαββατοκύριακο μεταφέρθηκαν πέντε ασθενείς, ανάμεσα τους ένα παιδί, με αεροδιακομιδές από τη νησιωτική χώρα σε νοσοκομεία αστικών κέντρων, συμπληρώνοντας 8,1 ώρες πτήσης σε τέσσερις αποστολές.


Πηγή


Loading...
Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020

Πέτσας: Κοινωνικό Μέρισμα τέλος -Ποιοι δεν θα πάρουν ούτε ευρώ (λίστα)

 


Πέτσας: Κοινωνικό Μέρισμα τέλος -Ποιοι δεν θα πάρουν ούτε ευρώ (λίστα)Λύθηκε ο «γρίφος» για το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 2020 που τελικά έγινε… έκτακτη ενίσχυση.


Αν και πηγές ανέφεραν, τις προηγούμενες ημέρες, ότι το υπουργείο Οικονομικών φαίνεται να εξετάζει και άλλα σενάρια για τους δικαιούχους του «μερίσματος», τελικά αυτό κατευθύνεται ΜΟΝΟ στους δικαιούχους τους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.


Ουσιαστικά, το φετινό «μέρισμα» θα είναι μόνο μια διπλή καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που δικαιούνται τα ευάλωτα νοικοκυριά.


Έτσι, έμειναν εκτός πολλοί δικαιούχοι προηγούμενων ετών αλλά και χαμηλοσυνταξιούχοι που ήλπιζαν σε κάτι παραπάνω αυτές τις γιορτές.

Όπως απάντησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Πέτσας τα προηγούμενα χρόνια δίνονταν ως κοινωνικό μέρισμα το μεγαλύτερο ποσό που προέκυπτε από το πρωτογενές πλεόνασμα. Δηλαδή όταν υπήρχε θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. «Φέτος λόγω της πανδημίας δεν θα μπορούσε να υπάρξει πρωτογένες πλεόνασμα, καθώς η κυβέρνηση υλοποιεί προγράμματα στήριξης»…


Οικονομική ενίσχυση

Ωστόσο, με τροπολογία που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση κάποιες ομάδες επαγγελματιών, όπως είπε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Στους ήδη δικαιούχους (μηχανικούς, δικηγόρους, οικονομολόγους) θα προστεθούν γιατροί και οδοντίατροι, καθώς και δικαστικοί επιμελητές και γεωτεχνικοί.


Συγκεκριμένα, η έκτακτη αυτή οικονομική ενίσχυση αφορά 482.335 ευάλωτους συμπολίτες μας, οι οποίοι εντάσσονται σε 256.562 νοικοκυριά. Υπενθυμίζουμε ότι το εγγυημένο ποσό ορίζεται ως εξής:


-Για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 200 ευρώ. Με την καταβολή του Δεκεμβρίου θα λάβουν 400 ευρώ


-Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού: προσαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά 100 ευρώ.


Σημειώνεται, ότι τον Δεκέμβριο του 2019 καταβλήθηκε κοινωνικό μέρισμα σε 270.000 δικαιούχους ειδικών κατηγοριών, όμως την ίδια χρονιά κοινωνικό μέρισμα σε πολίτες με χαμηλά εισοδήματα είχε ήδη καταβληθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση το Πάσχα!


Τον Δεκέμβριο του 2018 είχε καταβληθεί μέρισμα σε περισσότερα από 1.600.000 πολίτες από το λεγόμενο υπερπλεόνασμα.


Οι δικαιούχοι του 2019 (που έμειναν έξω φέτος) ήταν:

  1. Οικογένειες με  εξαρτώμενα τέκνα και με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ (εκτός αν εντάσσονται στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος)
  2. Νοικοκυριά με έναν γονέα μακροχρόνια άνεργο και τουλάχιστον ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως και 15.000 ευρώ. Στην κατηγορία αυτή ήταν και οι μονογονεϊκές οικογένειες που πληρούσαν τις προϋποθέσεις.
  3. Νοικοκυριά στα οποία και οι δύο σύζυγοι ή και τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης ήταν βραχυχρόνια άνεργοι και είχαν συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ.
  4. Οικογένειες στις οποίες ένα τουλάχιστον μέλος ενήλικο ή ανήλικο είναι άτομο με αναπηρία (ΑΜΕΑ).

Οι αντιδράσεις…

«Το μόνο καινούργιο ήταν το μέτρο για όσους λαμβάνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, και μόνο για τον Δεκέμβριο, δηλαδή περίπου 50 εκατ. ευρώ μόλις, όταν το κοινωνικό μέρισμα του 2016, του 2017, του 2018 -και μάλιστα υπό συνθήκες μνημονιακές- ξεπερνούσε τα 700 εκατ. ευρώ. Διαφημίζουν, δηλαδή, ένα βοήθημα που δεν είναι ούτε το 1/15 από αυτό που δινόταν, είναι αστειότητα και κοροϊδία», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.


«Παράταση της οικονομικής καραντίνας για χιλιάδες νέους, μακροχρόνια ανέργους, εν αναμονή συνταξιούχους και ευάλωτα νοικοκυριά κήρυξε η κυβέρνηση», υποστηρίζει σε ανακοίνωσή του ο τομέας Εργασίας του Κινήματος Αλλαγής. Αναφορικά με τους εν αναμονή συνταξιούχους που έχουν διαδοχική ασφάλιση (η πλειονότητα των 185.000 ασφαλισμένων που βρίσκονται στην «ουρά» του ΕΦΚΑ) δεν λαμβάνουν ούτε προσωρινή και θα κάνουν Χριστούγεννα χωρίς εισόδημα, σύμφωνα με το ΚΙΝΑΛ. «Τα μόνα «ωφελημένα» είναι 256.562 νοικοκυριά που θα λάβουν επιπλέον οικονομική ενίσχυση από 200 έως 400 ευρώ (τετραμελής οικογένεια με δύο ανήλικα). Και αυτά υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι το προηγούμενο εξάμηνο δεν έκαναν μερικά μεροκάματα για να ενισχύσουν την οικογένειά τους. Αυτό το ποσό θα αφαιρεθεί…», υπογραμμίζει.


Πηγή


Loading...
Διαβάστε περισσότερα

Κεραμέως: Ποια σχολεία θα ανοίξουν πρώτα — Τι είπε για διανομή tablet

 


Κεραμέως: Ποια σχολεία θα ανοίξουν πρώτα — Τι είπε για διανομή tablet
«Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να αντικαταστήσει την δια ζώσης διδασκαλία, αλλά όσο οι ειδικοί μας λένε ότι πρέπει να μείνουν κλειστά τα σχολεία, είναι αναγκαστική η τηλεκπαίδευση», τόνισε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.


Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στο πλαίσιο λειτουργίας της τηλεκπαίδευσης στην χώρα, μέσω δωρεάν πλατφόρμας και πρόσβασης σε αυτήν των μαθητών σε όλη την χώρα, υπογραμμίζοντας ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ψηφιακό έργο, που αφορά 1,6 εκ. μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, ενώ παραδέχθηκε ότι υπήρξαν μικρά προβλήματα και θα συνεχίσουν να υπάρχουν.


Αναφερόμενη σε καταγγελίες για διανομή tablet σε σχολεία, τα οποία καταλήγουν όμως αντί για τα χέρια μαθητών σε χέρια καθηγητών, η κ. Κεραμέως είπε ότι υπάρχουν σαφείς εντολές που πρέπει να τηρούνται, αποδέχθηκε ότι υπάρχουν προβλήματα σε κάποιες περιοχές, τόνισε όμως ότι είναι μεγάλη η συμμετοχή των μαθητών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.


Η Υπ. Παιδείας είπε ότι σύμφωνα με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης της περιοχής, τα παιδιά από το χωριό της Ηλείας, η φωτογραφία των οποίων να κάθονται στο καφενείο του χωριού για να «συνδεθούν» με την τηλεκπαίδευση, ουδέποτε συνδέθηκαν τις επίμαχες δύο ημέρες στην πλατφόρμα ούτε έκαναν χρήση της συσκευής που υπήρχε στο σχολείο και ήταν στην διάθεση τους, επαναλαμβάνοντας ότι το Υπουργείο είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμο να παρέμβει για να δοθούν λύσεις σε τέτοιου είδους περιπτώσεις.


«Αυτό που συνέβη τις τελευταίες ημέρες είναι πρωτόγνωρο για την χώρα και ουδείς θα πίστευε πριν από μερικούς μήνες ότι λόγω της πανδημίας θα γινόταν η ψηφιακή μετάβαση όλων των σχολείων της χώρας. Την πρώτη ημέρα σύνδεσης των Γυμνασίων και των Λυκείων της χώρας, υπήρξαν αρρυθμίες, έπρεπε να συντονιστεί το σύστημα, υπήρχε πανευρωπαϊκό πρόβλημα, όμως δύο εβδομάδες τώρα γίνονται κανονικά τα μαθήματα σε δεκάδες χιλιάδες εικονικές τάξεις καθημερινά. Το ίδιο έγινε και την πρώτη ημέρα σύνδεσης των δημοτικών, υπήρξαν προβλήματα και θα συνεχίσουν να υπάρχουν κάποια προβλήματα, όμως πλέον τα μαθήματα γίνονται», τόνισε η κ. Κεραμέως.


Σε ό,τι αφορά τις απουσίες των μαθητών, είπε ότι αυτές δεν υπολογίζονται όταν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, ωστόσο κατά τις άλλες ημέρες τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά για όλους και πρέπει να παρακολουθούνται από τα παιδιά.


Η Υπ. Παιδείας επανέλαβε σε ότι αφορά την πλατφόρμα για την τηλεκπαίδευση ότι δεν αφορά σε έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο διαγωνισμού, αλλά αποτελεί δωρεά η χρήση της, για την οποία μάλιστα όπως είπε, αν και η αντιπολίτευση το ζητούσε επιμόνως τις προηγούμενες ημέρες, ουδείς έχει αντααποκριθεί αφότου το Υπουργείο δήλωσε ότι μπορεί όποιος θέλει να δει τα σχετικά έγγραφα.


«Οι μελέτες έδειξαν ότι τα σχολεία δεν αποτελούν εστίες διασποράς του ιού και τα σχολεία έκλεισαν για να περιοριστεί η κινητικότητα των ενηλίκων. Στόχος μας και προτεραιότητα είναι να ανοίξουν τα σχολεία και υπάρχει η πιθανότητα πρώτα να ανοίξουν τα δημοτικά και μετά τα Γυμνάσια και τα Λύκεια», λέγοντας ωστόσο ότι ο χρόνος στον οποίο θα υλοποιηθεί η επαναλειτουργία των σχολείων εξαρτάται από τους λοιμωξιολόγους.


Πηγή


Loading...
Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020

Εικόνες – ΝΤΡΟΠΗ: Αστυνομικός στην Καρδίτσα έριξε κάτω 15χρονη και της έβαλε χειροπέδες επειδή καθόταν στην πλατεία (BINTEO)

 

Εικόνες – ΝΤΡΟΠΗ: Αστυνομικός στην Καρδίτσα έριξε κάτω 15χρονη και της έβαλε χειροπέδες επειδή καθόταν στην πλατεία (BINTEO)

Εικόνες – ΝΤΡΟΠΗ: Αστυνομικός στην Καρδίτσα έριξε κάτω 15χρονη και της έβαλε χειροπέδες επειδή καθόταν στην πλατεία (BINTEO)Αστυνομικός εμφανίζεται να έχει βάλει κάτω 15χρονη μαθήτρια, η οποία φωνάζει «άσε με», και να της περνάει χειροπέδες επειδή καθόταν σε πλατεία, την ίδια στιγμή, δε, που έξαλλοι περαστικοί πλησίασαν και άρχισαν να φωνάζουν «ντροπή» και «αίσχος».


Αστυνομικός εμφανίζεται σε βίντεο που προκαλεί οργή να έχει βάλει κάτω 15χρονη μαθήτρια -σύμφωνα με το 902.gr– η οποία φωνάζει «άσε με», και να της περνάει χειροπέδες επειδή καθόταν στην πλατεία, την ίδια στιγμή, δε, που έξαλλοι περαστικοί πλησιάζουν και αρχίζουν να φωνάζουν «ντροπή» και «αίσχος»!


Εκεί βρίσκεται ακόμη ένας αστυνομικός, ενώ, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, στο σημείο υπάρχει και μια δεύτερη 15χρονη μαθήτρια. Το περιστατικό φαίνεται πως έλαβε χώρα πριν τις 21:00. Πριν, δηλαδή, τη νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας.


Οι περαστικοί, βλέποντας το γεγονός, τρέχουν στο σημείο και προσπαθούν να εμποδίσουν την προσαγωγή της μιας μαθήτριας, ενώ άλλοι βγαίνουν στα μπαλκόνια των γύρω πολυκατοικιών, φωνάζοντας στους αστυνομικούς.

Δείτε το βίντεο
Πηγή


Loading...
Διαβάστε περισσότερα

Τηλεκπαίδευση: Το πρόγραμμα της ΕΡΤ2 για 16 και 17 Νοεμβρίου

 

Τηλεκπαίδευση: Το πρόγραμμα της ΕΡΤ2 για 16 και 17 Νοεμβρίου


Τηλεκπαίδευση: Το πρόγραμμα της ΕΡΤ2 για 16 και 17 Νοεμβρίου

Εκπαιδευτική τηλεόραση λόγω του λουκέτου στα σχολείαΔημοτικά, νηπιαγωγεία και παιδικοί σταθμοί θα κλείσουν από τη Δευτέρα έως και τα τέλη Νοεμβρίου, με την τηλεκπαίδευση να επιστρέφει στην καθημερινότητα των παιδιών.


Στο πλαίσιο αυτό, θα υπάρχει εκπαιδευτική τηλεόραση στην ΕΡΤ2, η οποία θα ξεκινήσει αύριο στις 09:00.


Τα γυρίσματα γίνονται στο γνώριμο περιβάλλον της σχολικής αίθουσας, ώστε να είναι οικείο στους μαθητές, ενώ ήδη είναι έτοιμα 220 βιντεομαθήματα, τα οποία θα προσαρμοστούν αναλόγως. Νέα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα.


Ακολουθεί το πρόγραμμα για τις πρώτες δύο ημέρες:


ΔΕΥΤΕΡΑ 16/11/2020


09:00 ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ


Γλώσσα Α’: Διδασκαλία για τον τονισμό (Εκπαιδευτικός: Σοφία Γεωργανά)


Διαθεματικό Β’: Μαθαίνω την ώρα (Εκπαιδευτικός: Δήμητρα Καρατζογιάννη)


Γλώσσα Γ’: Χρόνοι ρημάτων ενεργητικής φωνής (Εκπαιδευτικός: Ρενάτα Ζαφείρη)


Μαθηματικά Γ’ – Δ’: Τα τρίγωνα (Εκπαιδευτικός: Μίνα Τόδωρη)


Μελέτη Περιβάλλοντος Δ’: Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα (Εκπαιδευτικός: Σοφία Παναγιωτοπούλου)


Μαθηματικά Β’-ΣΤ΄: Νοερές πράξεις Α (Πρόσθεση & Αφαίρεση) (Εκπαιδευτικός: Γιάννης Καραγιαννάκης)


Ιστορία Ε’: Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο (Εκπαιδευτικός: Σοφία Κλαδά)


Γλώσσα Ε’ – ΣΤ’: Παράγραφος και κειμενικοί δείκτες (Εκπαιδευτικός: Κωνσταντίνα Πατρικάκου)


ΤΡΙΤΗ 17/11/2020


09:00 ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ


Γλώσσα Α’: Πρώτη Γραφή & Ανάγνωση (Εκπαιδευτικός: Κωνσταντίνα Κότσαρη)


Γλώσσα Β’: Οικογένειες λέξεων – Λεξιλόγιο (Εκπαιδευτικός: Ειρήνη Ζέρβα)


Μαθηματικά Β’ – Γ’: Προπαίδεια (1, 2, 3) (Εκπαιδευτικός: Σοφία Πανταζή)


Μαθηματικά Γ’: Δεκαδικοί αριθμοί (Εκπαιδευτικός: Δήμητρα Τσάλλα)


Μελέτη Περιβάλλοντος Δ’: Το σώμα μας (Εκπαιδευτικός: Σοφία Παναγιωτοπούλου)


Γλώσσα Δ’ – Ε’ – ΣΤ’: Επαναληπτικό μάθημα (Θέμα, Πολύς, Ενεστώτας & Αόριστος) (Εκπαιδευτικός: Γιώργος Ανδρίκος)


Μαθηματικά Ε’: Διάταξη δεκαδικών αριθμών – Αξία θέσης ψηφίου (Εκπαιδευτικός: Ειρήνη Πιπερίδου)


Γεωγραφία ΣΤ’: Το σχήμα και οι κινήσεις της γης (Εκπαιδευτικός Μαριάννα Μυρσιάδη)


Πηγή


Loading...
Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020

1 ώρα έξω: Το νέο μέτρο που παίρνει η κυβέρνηση τελειώνει τις άσκοπες μετακινήσεις

 

1 ώρα έξω: Το νέο μέτρο που παίρνει η κυβέρνηση τελειώνει τις άσκοπες μετακινήσεις


1 ώρα έξω: Το νέο μέτρο που παίρνει η κυβέρνηση τελειώνει τις άσκοπες μετακινήσειςΟι επιδημιολόγοι το έχουν ξεκαθαρίσει. Το αποτελεσματικό lockdown δεν είναι αυτό που ζούμε τώρα. Σύμφωνα με τους ίδιους για να δούμε άμεση πτώση των κρουσμάτων και μείωση των διασωληνωμένων πρέπει να πάμε σε πιο αυστηρή καραντίνα η οποία θα περιλαμβάνει όσο το δυνατόν λιγότερες μετακινήσεις.

 

Η αρχή λοιπόν γίνεται από Δευτέρα, με το κλείσιμο όλων των σχολείων, σε όλες τις βαθμίδες. Παρά τη διαφωνία στις τάξεις των λοιμωξιολόγων επικράτησε τελικά η πρόταση του κλεισίματος, όχι επειδή τα παιδιά μπορούν να γίνουν υπερμεταδότες του ιού, αλλά για να περιοριστούν οι μετακινήσεις των γονέων τους για να τα πάνε και να τα πάρουν απ’ το σχολείο.


Και το μέτρο αυτό δεν είναι το μοναδικό. Εκτός από την επέκταση της τηλεργασίας σε ποσοστό που θα ξεπεράσει το 80%, στο τραπέζι έχει πέσει και ένα ακόμα, πιο δραστικό μέτρο.


Αυτό του φιλτραρίσματος των μηνυμάτων στο 13033 για να περιοριστούν οι άσκοπες μετακινήσεις  των πολιτών. Η πρώτη σκέψη ήταν να μπει κόφτης στα μηνύματα. Να μπορεί δηλαδή κάθε πολίτης να στείλει έως τρία την ημέρα.


Επειδή όμως η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου δεν είναι εύκολη λόγω προσωπικών δεδομένων, εξετάζεται μια άλλη λύση. Ο χρονικός περιορισμός. Κάθε πολίτης δηλαδή που στέλνει μήνυμα να μπορεί να βγαίνει απ’ το σπίτι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (1 ώρα) προκειμένου να μην απομακρύνεται απ’ την οικία του και να περιορίζονται έτσι οι άσκοπες μετακινήσεις.


Ο έλεγχος θα γίνεται από τις αρχές και θα είναι απλός. Ο πολίτης την ώρα του ελέγχου θα πρέπει να επιδεικνύει το μήνυμα και να μην έχει περάσει μια ώρα από τη στιγμή της αποστολής του.

 

Με αυτόν τον τρόπο θεωρούν στην κυβέρνηση ότι το lockdown θα γίνει πιο αυστηρό και τα αποτελέσματα θα είναι άμεσα και δραστικά. Εννοείται ότι τα μηνύματα για λόγους υγείας και παροχή βοήθειας θα εξαιρούνται του χρονικού περιορισμού. Άλλωστε κυβέρνηση και λοιμωξιολόγοι θεωρούν ότι η κατάχρηση γίνεται στον κωδικό 6 και εκεί θέλουν να γίνει το φιλτράρισμα.


Αν τις επόμενες μέρες δούμε τα κρούσματα να υποχωρούν, τότε θα δούμε και πιο αργά να τίθεται σε ισχύ το συγκεκριμένο μέτρο. Αν όμως συνεχιστεί η έκρηξη, τότε αρχές της επόμενης εβδομάδας θα το δούμε να εφαρμόζεται. Είναι άλλωστε το τελευταίο όπλο στη φαρέτρα της κυβέρνησης και η τελευταία της ελπίδα να ανατραπεί η κατάσταση…


Πηγή


Loading...
Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη: Πρόστιμο 300 ευρώ σε 61χρονο άστεγο

 

Κρήτη: Πρόστιμο 300 ευρώ σε 61χρονο άστεγο


Κρήτη: Πρόστιμο 300 ευρώ σε 61χρονο άστεγο.....
Εξάντλησαν κάθε αυστηρότητα αστυνομικά όργανα βάζοντας πρόστιμο 300 ευρώ σε ένα 61χρονο άστεγο στην περιοχή της Αμπεριάς!


Το περιστατικό καταγγέλθηκε στα “Χανιώτικα Νέα” από κατοίκους της περιοχής που δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι μπήκε πρόστιμο στον 61χρονο επειδή κρατούσε τη μάσκα στο χέρι και δεν τη φορούσε την ώρα που πήγαινε στα συσσίτια της Σπλάντζιας για να πάρει φαγητό!


«Ο άνθρωπος και η γυναίκα του ζουν σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, που μέσα στο δωμάτιο τους στάζει από παντού. Η γειτονιά τους προσφέρει ένα πιάτο φαγητό. Είναι φιλήσυχοι, δεν ενοχλούν κανένα, κάθονται στο παγκάκι έξω από το σπίτι τους ή θα πάνε μέχρι τα συσσίτια. Ο άνθρωπος είχε στο χέρι του την μάσκα, θα μπορούσαν να του κάνουν παρατήρηση να τη βάλει όχι να του επιβάλλουν πρόστιμο 300 ευρώ» μας είπε κάτοικος της περιοχής.


Τα “Χ.Ν.” βρέθηκαν στο χώρο όπου ζει ο 61χρονος βουλγαρικής καταγωγής με την 66 χρονη σύζυγο του. Όπως μας είπε ζει στην Ελλάδα από το 1990 και δούλευε για πολλά χρόνια σε αγροτικές εργασίες. Πλέον έχει καιρό να δουλέψει και του έχει παραχωρηθεί ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στην οδό Κροκιδά.


Το σπίτι δεν έχει ρεύμα, ούτε νερό, ενώ κάθε φορά που βρέχει κυριολεκτικά πλημμυρίζει αφού είναι ανοικτό από παντού! Προκειμένου να πάρει νερό αναγκάζεται να πηγαίνει στον ιερό ναό του Αγίου Χαράλαμπου, ενώ το φαγητό το παίρνει από το συσσίτιο της Σπλάντζιας. «Είχα τη μάσκα στο χέρι δεν τη φορούσα. Αλλά 300 ευρώ πού θα τα βρω για να πληρώσω; Βλέπετε και εσείς σε τι συνθήκες ζούμε…» μας είπε χαρακτηριστικά.


Πηγή


Loading...
Διαβάστε περισσότερα